Náš príbeh ilustračná fotka

Náš príbeh

Rozhodli sme sa vdýchnuť šurianskemu mlynu nový život. Spoločnosť DOBRÝ MLYN ŠURANY s.r.o. vznikla ako subjekt, ktorý nadväzuje na viac ako 100-ročnú históriu poctivej mlynárskej práce v našom regióne.

V Dobrom mlyne Šurany sa vraciame k hodnotám starých dobrých mlynárov, pre ktorých toto remeslo bolo poslaním a zmyslom života. Pre našich obchodných partnerov sme sa zaviazali dodávať len vysokokvalitné mlynárske produkty vyrobené z pšenice.

Dobrý mlyn Šurany má rešpekt k tvrdej práci slovenských farmárov a chce prispievať k ich prosperite. Preto sme sa rozhodli spolupracovať len so slovenskými dodávateľmi obilia.

Našim partnerom prinášame synergiu histórie, kvalitnej a fortieľnej práce, ako aj nových poznatkov našich kvalifikovaných zamestnancov.

Naše poslanie

Našim zákazníkom chceme poskytnúť nadpriemernú starostlivosť. Hlavnými piliermi našej práce sú kvalitný produkt, vysoká flexibilita pri plnení zákazníckych požiadaviek, nadštandardný servis a ochota pri poskytovaní doplnkových služieb. 

Aby sme úspešne kráčali za naším poslaním, neustále počúvame našich zákazníkov. Na základe ich podnetov a zákazníckej skúsenosti vylepšujeme firemné procesy a firemnú kultúru. 

Vytvárame doplnkové služby, kontinuálne vzdelávame a motivujeme našich zamestnancov, aby prinášali nové vylepšenia. A samozrejme, neustále dbáme na udržiavanie vysokej kvality našich výrobkov.

Náš tím

Naši zamestnanci sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú svoje odborné vedomosti. 

Skúsenosti, odborné znalosti, kompetencia a motivácia nášho tímu v spoločnosti DOBRÝ MLYN ŠURANY s.r.o. významne prispievajú k nadštandardnému uspokojovaniu potrieb našich zákazníkov. 

Dobrý mlyn Šurany ponúka dobré zamestnanie s dodržiavaním komplexných zdravotných a bezpečnostných noriem.

Naša vízia

Produkciou kvalitných výrobkov, profesionálnymi službami a férovou cenovou politikou pre dodávateľov i odberateľov budujeme v Dobrom mlyne Šurany s našimi zákazníkmi dlhoročné partnerstvá založené na obojstrannom prospechu a nadštandardnej zákazníckej skúsenosti. Takisto sa zaväzujeme dodržiavať zásady trvalo udržateľnej kvality vo všetkých oblastiach výroby.

Kvalita je určujúca charakteristika našej spoločnosti. Neustále sledovanie a dokumentácia našich procesov je štandardom od nákupu surovín až po finálny produkt.